วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Nation 22 และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Nation 22 และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,927,420.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,927,420.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content