วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อออนไลน์ เครือเนชั่น โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อออนไลน์ เครือเนชั่น โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

540,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

540,000.00

วันที่ประกาศ : 2 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content