วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับขนาดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตั้งบริเวณธนาคารออมสินสาขา โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างปรับขนาดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตั้งบริเวณธนาคารออมสินสาขา โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

535,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

535,000.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร