วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่อาคาร 14 ชั้น B ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่อาคาร 14 ชั้น B ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

299,000.00

วันที่ประกาศ : 17 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร