วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ที่ตั้งธนาคารออมสินสาขากลางเวียง) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ที่ตั้งธนาคารออมสินสาขากลางเวียง) โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

610,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร