วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารระบบ NewsCenter และระบบ iQNewsClip บนอินเทอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารระบบ NewsCenter และระบบ iQNewsClip บนอินเทอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,497,372.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,497,372.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content