วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการ ผลิตคอนเทนต์ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการ ผลิตคอนเทนต์ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

986,540.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

986,540.00

วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content