วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จัดจ้างกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จัดจ้างกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,917,550.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,917,550.00

วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content