วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบแบนเนอร์ อินโฟกราฟิก และบทความ ผ่านสื่อ Social Media ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรูปแบบแบนเนอร์ อินโฟกราฟิก และบทความ ผ่านสื่อ Social Media ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content