วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการ เปรี้ยวปาก ครัวฮาพาชิม และเลดี้ก้นครัว โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ในรายการ เปรี้ยวปาก ครัวฮาพาชิม และเลดี้ก้นครัว โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

4,922,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร