วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดีย ของ สวพ. FM91 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดีย ของ สวพ. FM91 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

654,840.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

654,840.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร