วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางท้ายรถทัวร์ โดยสารประจำทาง สมบัติทัวร์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางท้ายรถทัวร์ โดยสารประจำทาง สมบัติทัวร์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,381,480.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,381,480.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content