วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรายการกีฬาทั่วทิศ วอร์มอัพ ทางสถานีวิทยุ FM 90.5 MHz โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรายการกีฬาทั่วทิศ วอร์มอัพ ทางสถานีวิทยุ FM 90.5 MHz โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

150,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร