วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในกลุ่มลูกค้าและการรับรู้ข่าวสารของธนาคารในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารออมสิน ประจำปี 2559 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในกลุ่มลูกค้าและการรับรู้ข่าวสารของธนาคารในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารออมสิน ประจำปี 2559 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content