วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

149,000.00

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร