วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา : จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการประกวดโมเดลธุรกิจสู่บทบาท การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank Business Case Challenge) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา : จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการประกวดโมเดลธุรกิจสู่บทบาท การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank Business Case Challenge) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,000,000.00

วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร