วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

33,186,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,757,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content