วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

4,184,927.62 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,184,927.62 บาท

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content