วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 8 หลักการสำคัญในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ตอนที่ 8 หลักการสำคัญในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล