วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 7 ข้อยกเว้นการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ตอนที่ 7 ข้อยกเว้นการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562