วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 4 เรื่อง ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

ตอนที่ 4 เรื่อง ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

Skip to content