วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 34 เรื่อง สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be Forgotten)

ตอนที่ 34 เรื่อง สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be Forgotten)

Skip to content