วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 33 เรื่อง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ตอนที่ 33 เรื่อง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

Skip to content