วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 32 เรื่อง สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

ตอนที่ 32 เรื่อง สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

Skip to content