วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 31 เรื่อง สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ตอนที่ 31 เรื่อง สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

Skip to content