วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 30 เรื่อง สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ตอนที่ 30 เรื่อง สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

Skip to content