วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

ตอนที่ 27 รูปแบบการขอความยินยอมที่ถูกต้อง