วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 26 การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ (Cross-border data transfer)

ตอนที่ 26 การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ (Cross-border data transfer)

Skip to content