วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 16 กระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยการ “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล”

ตอนที่ 16 กระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยการ “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล”

Skip to content