วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > สื่อการเรียนรู้ > ตอนที่ 12 การขอความยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ตอนที่ 12 การขอความยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

Skip to content