วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > GSB NOW > GSB NOW > บริการผู้ช่วยทางการเงิน

บริการผู้ช่วยทางการเงิน

“น้องออม” บริการผู้ช่วยทางการเงิน

ขอแนะนำให้รู้จักกับ “น้องออม” เป็นระบบ AI ของทางธนาคารออมสิน สามารถโต้ตอบเสมือนเจ้าหน้าที่ Call Center

พร้อมดูแล และช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถคุยกับน้องออมผ่านช่องทางไลน์ GSB NOW ได้เลย