วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > GSB NOW > GSB NOW > บัญชีเงินฝาก / สลากออมสิน

บัญชีเงินฝาก / สลากออมสิน

บัญชีเงินฝาก

แจ้งเตือนทันทีเมื่อเงินเข้า – ออกจากบัญชี

ที่ท่านผูกไว้กับ GSB NOW สูงสุดทั้งหมด 10 บัญชี

สลากออมสิน

บริการแจ้งเตือนเมื่อถูกสลากออมสิน

และแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีทันที