banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสินเชิญชวนผู้ประกอบการไทย ใช้สิทธิ์ยื่นกู้สินเชื่อ Soft Loan ‘Re-Open’ ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% คงที่ 2 ปี สวนกระแสดอกเบี้ยขาขึ้น รองรับการท่องเที่ยวฟื้นตัว

ออมสินเชิญชวนผู้ประกอบการไทย ใช้สิทธิ์ยื่นกู้สินเชื่อ Soft Loan ‘Re-Open’ ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% คงที่ 2 ปี สวนกระแสดอกเบี้ยขาขึ้น รองรับการท่องเที่ยวฟื้นตัว

20 ก.พ. 2566
Skip to content