banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน จับมือพันธมิตร Kick off โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เฟสแรก ช่วยคนตกงาน/ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ลุกขึ้นอีกครั้ง พึ่งพาตนเองและอยู่ได้ยั่งยื่น ขับเคลื่อนฟื้นฟูภายใต้แนวคิด 4 ให้ : ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย

ออมสิน จับมือพันธมิตร Kick off โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เฟสแรก ช่วยคนตกงาน/ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ลุกขึ้นอีกครั้ง พึ่งพาตนเองและอยู่ได้ยั่งยื่น ขับเคลื่อนฟื้นฟูภายใต้แนวคิด 4 ให้ : ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย

27 ธ.ค. 2564

74

2238010

2238011

 

ปุ่มชมพู2

Skip to content