banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ขานรับมติ ครม. ปรับเกณฑ์ Soft Loan Re-Open ดันกลไกกระตุ้นท่องเที่ยว ขยายให้กู้หมุนเวียนกิจการโรงแรม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ร้านอาหารทั่วไป เพิ่มเวลาผ่อนชำระเป็น 10 ปี เปิดให้ยื่นกู้แล้ว ที่ www.gsb.or.th และออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ออมสิน ขานรับมติ ครม. ปรับเกณฑ์ Soft Loan Re-Open ดันกลไกกระตุ้นท่องเที่ยว ขยายให้กู้หมุนเวียนกิจการโรงแรม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ร้านอาหารทั่วไป เพิ่มเวลาผ่อนชำระเป็น 10 ปี เปิดให้ยื่นกู้แล้ว ที่ www.gsb.or.th และออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

23 พ.ย. 2565
Skip to content