banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมกิจกรรม “ถือศีลกินผัก ออมบุญกับออมสิน” ในเทศกาลถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562

ออมสินร่วมกิจกรรม “ถือศีลกินผัก ออมบุญกับออมสิน” ในเทศกาลถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562

4 ต.ค. 2562

    เมื่อวันศุกรที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรม “ถือศีลกินผัก ออมบุญกับออมสิน” ในเทศกาลถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562 ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 เพื่อสืบทอดวัฒนรรมประพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ตที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาทุกปี ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง จ.ภูเก็ต

    โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้ร่วมตกแต่งสถานที่บริเวณวงเวียนสุรินทร์ (หอนาฬิกา) บริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต และบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ และได้จัดทำกระปุกออมสินใบใหญ่รูปทรง “ถ้ำชา” ซึ่งเป็นกระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักปีนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปได้ถ่ายภาพจุดเช็คอิน และ Scan QR Code สาธุ “ถือศีลกินผัก ออมบุญกับออมสิน”  พร้อมร่วมทำบุญให้กับศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง จ.ภูเก็ต นอกจากนี้ยังได้มอบข้าวสาร จำนวน จำนวน 300 กระสอบ น้ำมันพืช 100 ลัง และน้ำดื่ม 2,500 แพ็ค ให้แก่ศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้ง จำนวน 200 ชุดให้แก่ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานถือศีลกินผัก และร่วมจัดขบวนแห่รถของธนาคารออมสินในพิธีอิ้วแก้ง หรือพิธีแห่พระ ด้วย

Skip to content