banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบเงินสนับสนุนสมาคมยิมนาสติกฯ

ออมสินมอบเงินสนับสนุนสมาคมยิมนาสติกฯ

21 มี.ค. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬายิมนาสติก ประจำปี 2566 ให้กับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย โดยมีนาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และคณะ รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนการพัฒนากีฬายิมนาสติกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 1 รัฐวิสาหกิจ 1 ประเภทกีฬา จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬายิมนาสติกในทุกระดับ พร้อมสร้างโอกาสและสนับสนุนนักกีฬายิมนาสติกไทยได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันระดับซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ ต่อไป

Skip to content