banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบเงินช่วยเหลือ 2 ครอบครัวนายตำรวจผู้กล้าหาญ ที่เสียสละชีวิตช่วยประชาชนในเหตุกราดยิงโคราช

ออมสินมอบเงินช่วยเหลือ 2 ครอบครัวนายตำรวจผู้กล้าหาญ ที่เสียสละชีวิตช่วยประชาชนในเหตุกราดยิงโคราช

12 ก.พ. 2563

       เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและมอบเงินช่วยเหลือ 100,000 บาท แก่ครอบครัว พ.ต.ท. เพชรรัตน์ กำจัดภัย สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หน่วยอรินทรราช 26 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่เสียชีวิตจากการเข้าปราบปรามเหตุกราดยิงประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา ณ ศาลา 5/1 วัดตรีทศเทพ จ. กรุงเทพ โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบเงินช่วยเหลือ 100,000 บาท ผ่าน พล.ต.ต. สำราญ นวลมา ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 เพื่อส่งมอบต่อให้กับครอบครัว พล.ต.ท. ตระกูล ทาอาษา ผู้บังคับหมวด กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้อย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยโดยมีพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นประธาน และมีคุณภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คุณสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแถลงข่าวโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
       โครงการเพชรล้านนาเป็นโครงการที่พระภาวนารัตนญาณ วิ. ดำริให้มีขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน ให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนและได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนคนอื่นๆ ได้ยึดถือปฏิบัติตาม

Skip to content