จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง วันที่ลงนาม เอกสาร
จ้างออกแบบปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พรบ.03-117/2567 3 ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พรบ.01-11/2567 2 ก.ค. 2567
จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน “SMART SME EXPO 2024” พณ.พ.1-120/2567 2 ก.ค. 2567
จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ พณ.พ.03-121/2567 2 ก.ค. 2567
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ช่องทาง Application Line พณ.พ.1-114/2567 28 มิ.ย. 2567
จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร รายการเงินทองของจริง พณ.พ.1-111/2567 28 มิ.ย. 2567
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ รายการ เก็บข่าวมาเล่า พณ.พ.1-117/2567 28 มิ.ย. 2567
เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 10 คัน ระยะเวลา 6 เดือน พรบ.04-15/2567 28 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน พรบ.03-123/2567 28 มิ.ย. 2567
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ช่องทาง Application Line พณ.พ.1-114/2567 28 มิ.ย. 2567