จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง วันที่ลงนาม เอกสาร
จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ธนาคารออมสินทางโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พณ.พ.1-98/2567 17 พ.ค. 2567
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางนิตยสารบ้านและสวน นิตยสารชีวจิต และนิตยสารแพรว พณ.พ.1-92/2567 3 พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาระบบงาน CardM Pre-Production ส่วน Software ระยะเวลา 2 ปี พณ.พ.03-63/2567 7 พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาระบบลายมือชื่อของระบบ ICAS ระยะเวลา 4 ปี พณ.พ.03-62/2567 15 พ.ค. 2567
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ CBS ระยะเวลา 8 เดือน พณ.พ.04-5/2567 14 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ และหลอดไฟเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ พณ.ข.17/2567 14 พ.ค. 2567
เช่าระบบงานและอุปกรณ์สำหรับการโทรศัพท์ติดตามหนี้ ระยะเวลา 24 เดือน พณ.พ.04-7/2567 17 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาเว็บไซด์ GSB Metaverse และจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด Digital Marketing (GSB Metaverse) พณ.พ.03-67/2567 9 พ.ค. 2567
เช่าใช้บริการ Cloud Based Services แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 9 เดือน พณ.พ.04-6/2567 8 พ.ค. 2567
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในละครเวที ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล พณ.พ.1-101/2567 7 พ.ค. 2567