ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 9

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 537021
ที่อยู่ : (สาขากลางเวียน) ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 491 ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เชียงราย

โทร. 02-2998000 ต่อ 537021
ที่อยู่ : (สาขากลางเวียน) ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 491 ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ลำปาง

โทร. 02-2998000 ต่อ 547051
ที่อยู่ : (สาขาเกาะคา) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 441 ม.7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

พะเยา

โทร. 02-2998000 ต่อ 547061
ที่อยู่ : (สาขาดอกคำใต้) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 106 ม.3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

แพร่

โทร. 02-2998000 ต่อ 547071
ที่อยู่ : (สาขาสูงเม่น) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 492 ม.1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

Email : Center.SME.Bis9@www.gsb.or.th