ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 8

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 537012
ที่อยู่ : (สาขาเชียงใหม่) ภาค 8 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 4 หมู่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เชียงใหม่

โทร. 02-2998000 ต่อ 537012
ที่อยู่ : (สาขาเชียงใหม่) ภาค 8 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 4 หมู่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ลำพูน

โทร. 02-2998000 ต่อ 537071
ที่อยู่ : (สาขากาดลำพูนจตุจักร) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 381/4-5 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ประตูช้างเผือก

โทร. 02-2998000 ต่อ 537091
ที่อยู่ : (สาขาประตูช้างเผือก) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 67/2 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Email : Center.SME.Bis8@www.gsb.or.th