เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยคุณนิยม ช่างพินิจ รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ในโอกาสประชุมนอกสถานที่เพื่อพิจารณาเรื่อง “แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ” ของคณะอนุกรรมมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี ในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการนี้ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้ร่วมการประชุมโดยร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เปราะบางที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่