ธนาคารออมสินเดินหน้าสนับสนุน SMEs ไทย ในโครงการ “Scale up สู่ตลาดใหญ่ ไฉไล และยั่งยืนกว่าเดิม” จับมือสมาพันธ์ SME ไทย และ Tops ท้องถิ่น จัดโครงการดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยคุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up พร้อมด้วยคุณสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 8 คุณแสงชัย ธีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย คุณพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และคุณเกริกชัย อัศววิภาพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ท็อปส์ ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ได้ร่วมกันเปิดโครงการดังกล่าวซึ่งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย พร้อมด้วยกิจกรรม Business Matching และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าดีมีคุณภาพเข้า Modern Trade ยกระดับสินค้าสู่ตลาดใหญ่เพื่อความยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 100 ราย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่