เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสินสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผนึกความร่วมมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงหลักประกันและแหล่งเงินทุน” เพื่อร่วมกันพัฒนากลไกสนับสนุน SMEs ให้มีโอกาสได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินผ่านการช่วยค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยคุณภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs ได้เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวร่วมกับคุณภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารสถาบันการเงิน โดยมีคุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ