วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  1. การขยายระยะเวลาชำระหนี้ จะช่วยยืดเวลาจ่ายหนี้ ผ่อนน้อยลงต่อเดือน ดอกเบี้ยเพิ่มตามเวลา
  2. การพักชำระเงินต้น จะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ผ่อนน้อยลง แต่ภาระหนี้เพิ่มภายหลัง
  3. การชำระหนี้ปิดบัญชี กรณีมีเงินก้อนที่พอปิดหนี้บางส่วน ไม่สามารถปิดหนี้ทั้งหมด สามารถเจรจาขอปิดหนี้ได้
  4. เปลี่ยนประเภทหนี้จากเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เป็นเงินกู้ระยะยาว จะช่วยจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง แต่การผ่อนชำระต่อเดือนมากขึ้น