Icon ยุวพัฒน์

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

  • เสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ร่วมคิด ร่วมทำ บูรณาการภูมิปัญญา นำวิทยาการกระบวนการทำงานสมัยใหม่ ไปยกระดับขีดความสามารถกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในตลาดได้

36666

 

ภาพบรรยากาศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น :

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 – 2564 โดยมีนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมมอบโล่รางวัลให้กับทีมนักศึกษาที่รับรางวัล Best of the Best ผ่านระบบออนไลน์ ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นการดำเนินการเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งธนาคารได้ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ร่วมคิด ร่วมทำ บูรณาการภูมิปัญญา นำวิทยาการกระบวนการทำงานสมัยใหม่ ไปยกระดับขีดความสามารถกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในตลาดได้ โดยมีนักศึกษาจาก 64 สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกันพัฒนา 470 ภูมิปัญญาชุมชนจากท้องถิ่นทั่วประเทศ

S 18358350

023

S 18358352

S 18358355

S 18358360

S 18358356

S 18358361

 

กลับหน้าหลัก