รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2555 – Government Savings Bank

รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2555