วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

บริการเช่าตู้นิรภัย

ธนาคารออมสินให้บริการเช่าตู้นิรภัย มีให้เลือก 4 ขนาด ตามต้องการ ปลอดภัย มั่นใจได้

บริการเช่าตู้นิรภัย 

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่เช่าตู้นิรภัย โดยมีเงินประกันคงเหลือตลอดระยะเวลาการเช่าตู้นิรภัย ตามที่ประกาศธนาคารกาหนด
 • เอกสารแสดงตน
 • สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นหรือหมวก จำนวน 2 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถ่าย)
 • ค่าเช่าตู้นิรภัยรายปี ในปีแรกเรียกเก็บเป็นเงินสด ณ วันทำสัญญาเช่าล่วงหน้า 1 ปี และสำหรับการชำระค่าเช่า ตู้นิรภัยในปีต่อๆ ไป ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

ตู้นิรภัย

 • เงินประกัน ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่เช่าตู้นิรภัย โดยมียอดเงินฝากคงเหลือตลอดระยะเวลาการเช่าตู้นิรภัย ดังนี้
  สาขาทั่วไป ตู้ละ 10,000 บาท
  สาขาในห้าง ตู้ละ 20,000 บาท
 • ค่าประกันลูกกุญแจตู้นิรภัย 3,500 บาท/ตู้ เรียกเก็บ ณ วันที่ทำสัญญาเช่าตู้นิรภัย

ค่าเปลี่ยนกุญแจใหม่ กรณีลูกกุญแจหาย

 • กรณีลูกกุญแจหาย 1 ดอก ตู้ละ 3,500 บาท
 • กรณีลูกกุญแจหาย 2 ดอก ตู้ละ 4,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ตู้ละ 5,000 บาท เรียกเก็บ ณ วันที่ทำสัญญาเช่าตู้นิรภัย

สาขาทั่วไป

ลำดับ สาขา เวลาเปิดทำการ โทรศัพท์
1 สำนักพหลโยธิน จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2279-9567, 0-2279-9056
2 ชัยสมรภูมิ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2644-9865-6
3 พร้อมพงษ์ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2662-7275-7
4 ถนนเพชรบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2650-1663
5 มหาดไทย จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2223-8287
6 สมุทรสงคราม จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3471-0160-1
7 สมุทรสาคร จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3481-0909, 0-3441-1111
8 ราชบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3233-7045
9 บ้านโป่ง จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
10 เพชรบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
11 นนทบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2526-6518, 0-2967-3207, 0-2525-0216
12 สุพรรณบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
13 นครปฐม จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3424-3951
14 สวรรค์วิถี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453
15 เพชรบูรณ์ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5671-1450, 05672-3091, 0-5671-2754
16 สุโขทัย จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5561-0487, 0-5561-1545
17 เชียงใหม่ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
18 ลำพูน จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5351-1056
19 แม่ฮ่องสอน จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
20 สบตุ๋ย จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
21 น่าน จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
22 กลางเวียง จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5371-5080-1
23 ท่าบ่อ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4243-1025
24 นครพนม จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
25 บงคำ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4232-6278
26 หนองคาย จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
27 เลย จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4283-0632
28 มุกดาหาร จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
29 อุบลราชธานี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
30 บุรีรัมย์ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4461-1218
31 ปราสาท จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
32 นครราชสีมา จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239
33 ปราจีนบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
34 นวนคร จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2520-3789, 0-2529-3377
35 คลองสวนพลู จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 ต่อ 25
36 บางคล้า จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3854-1076, 0-3854-1899
37 แกลง จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3867-1171, 0-3867-1784
38 หนองมน จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
39 ถนนราษฎร์อุทิศ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
40 ระนอง จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7781-1542
41 พังงา จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
42 ตลาดหัวอิฐ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
43 สตูล จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058
44 สุไหงโก-ลก จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7361-5847
45 ปัตตานี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7333-4720
46 หาดใหญ่ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
47 คลองโพ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5541-3481, 0-5544-0799
48 หน่วยให้บริการถนนห้วยแก้ว
ธนาคารออมสินสาขาเม – ญ่า เชียงใหม่
จ.-อา. 9.00-17.00 น. โทร. 0-5208-1586

 

สาขาในห้าง

ลำดับ สาขา เวลาเปิดทำการ โทรศัพท์

1

ไอคอนสยาม จ-อา 11.00-19.00 น. โทร. 0-2005-5243, 0-2005-5343

หมายเหตุ : ขนาดตู้นิรภัยแต่ละสาขามีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขาที่ให้บริการ

Skip to content