KNOWLEDGE

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > Metaverse > knowledge > โปรโมตผลงาน NFT ช่องทางไหนให้ปัง

โปรโมตผลงาน NFT ช่องทางไหนให้ปัง

Ntf โปรโมตผลงาน Final

อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทำการตลาดโปรโมทผ่านช่องทางไหนถึงจะขายผลงาน NFT ได้ปัง!!

1

ซื้อโฆษณาหรือเปิดแกลเลอรี่ทำนิทรรศการเป็นของเรา

2

การสร้างกิจกรรมในกลุ่มเพื่อพูดคุย ให้กลุ่มอื่นมาสนใจและสนับสนุน

3

สามารถโชว์ผลงาน NFT และสร้างเครือข่าย NFT Community

 

4ใช้ลูกเล่น Hashtag และทวิตบ่อยๆ

5

เผยแพร่ผลงานศิลปะ NFT ART ของตนเองเพื่อให้เป็นที่รู้จัก

 

 

Skip to content